Աշակերտական խորհուրդ

 1.  Ղազարյան Նարեկ                        11բ    —  նախագահ
 2. Հակոբյան Անուշ                             12       —  քարտուղար
 3. Գրիգորյան Արման                         6ա     —  անդամ
 4. Սարգսյան Ռոբերտ                        6բ     —  անդամ
 5. Մարգարյան Միլենա                     7ա     —  անդամ
 6. Վարդանյան Վահե                         7բ      —  անդամ
 7. Աբրահամյան Անի                          8ա     —  անդամ
 8. Ավագյան Արթուր                           8բ     —  անդամ
 9. Մովսիսյան Արամ                           9ա    —  անդամ
 10. Առաքելյան Ռազմիկ                       9բ     —  անդամ
 11. Զելյա Անգելինա                              9գ     —  անդամ
 12. Համբարձումյան Աշոտ                   10ա    —  անդամ
 13. Հովհաննիսյան Սեդրակ                10բ      —  անդամ
 14. Խաչատրյան Վալյա                       11ա   —  անդամ