Դասարան

2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ դպրոցն ունի հետևյալ դասարանները.

2-ական I դասարան՝ 48 աշակերտով

2-ական II դասարան՝ 37 աշակերտով

2-ական III դասարան՝ 46 աշակերտով

2-ական IV դասարան՝ 50 աշակերտով

2-ական V դասարան՝  42 աշակերտով

2-ական V I դասարան՝ 57 աշակերտով

2-ական VII դասարան՝ 37 աշակերտով

2-ական VIII դասարան՝ 43 աշակերտով

3-ական IX դասարան՝ 64 աշակերտով

2-ական X դասարան՝ 41 աշակերտով

2-ական XI դասարան՝  31 աշակերտով

1               XII դասարան՝ 19  աշակերտով

Ընդամենը 24 դասարան՝ 515 աշակերտով:

Դպրոցի տնօրեն՝           Անահիտ Գևորգյան

Share