Աշակերտական խորհուրդ

2019-2020 ուստարի

II կիսամյակ

Հ/Հ Անուն,ազգանուն Դասարան Հեռախոսահամար
1. Միքայելյան Նարե VIա 093214249
2. Մարտիրոսյան Գառնիկ VIբ 093058026
3. Հակոբյան Ասթինե VIIա 077412625
4. Սարգսյան Լուսինե VIIբ 094966353
5. Գևորգյան Մարի VIIIա 077334402
6. Թումանյան Վիկա VIIIբ 093222694
7. Խաչատրյան Արտավազդ IXա 098032125
8. Գալստյան Մարիամ IXբ 098579708
9. Փարսյան Ինգա (քարտուղար) Xա 077950970
10. Արզումանյան Արուս Xբ 098120821
11. Հակոբյան Անդրանիկ XIա 093922729
12. Պետրոսյան Լուսինե (նախագահ) XIբ 093999294
13. Թադևոսյան Կարինե XIIա 098420602
14. Ավետիսյան Հարություն XIIբ 093135017
Share