Ուսումնաօժանդակ աշխատողներ

  1. Գրիգորյան Արուս -հաշվապահ
  2. Քարամյան Լիլիթ- գործավար
  3. Ղազարյան Ֆրիդա -գրադարանավարուհի
  4. Թունյան Անահիտ — լաբորանտ
  5. Հայրապետյան Նարինե — լաբորանտ
Share