Ֆինանսական հաշվետվություն

Ֆինանսական հաշվետվություն 2021 4-րդ եռամսյակ

Ֆինանսական հաշվետվություն 2021 3-րդ եռամսյակ

Ֆինանսական հաշվետվություն 2021 2-րդ եռամսյակ

Ֆինանսական հաշվետվություն 2021 1-ին եռամսյակ

Ֆինանսական հաշվետվություն 2020 4-րդ եռամսյակ

Ֆինանսական հաշվետվություն 2020 1 -ին եռամսյակ

Ֆինանսական հաշվետվություն 2019 4-րդ եռամսյակ

Ֆինանսական հաշվետվություն 2019 3-րդ եռամսյակ

Ֆինանսական հաշվետվություն 2019 2-րդ եռամսյակ

Ֆինանսական հաշվետվություն 2019 1-ին եռամսյակ

ֆինանսական հաշվետվություն

ֆինանսական հաշվետվություն առաջին եռամսյակ 2017_1

ֆինանսական հաշվետվություն առաջին եռամսյակ 2017_2

Ֆինանսական հաշվետվություն երկրորդ եռամսյակ 2017 

Ֆինանսական հաշվետվություն երրորդ եռամսյակ 2017

Ֆինանսական հաշվետվություն  չորրորդ եռամսյակ 2017

Ֆինանսական հաշվետվություն 2018 1-ին եռամսյակ

Ֆինանսական հաշվետվություն 2018 2-րդ եռամսյակ

Ֆինանսական հաշվետվություն 2018 3-րդ եռամսյակ

Ֆինանսական հաշվետվություն 2018 4-րդ եռամսյակ

 

 

Share